CNL

Styrelsen


TACK för förtroende, hälsningar från nya Ordföranden!

Det är en stort förtroende och ansvar att i rollen som ordförande för CNL förvalta och bygga vidare på alla de ideella krafter som i Guatemala, Mexico och Sverige, Norge m.fl. arbetat så troget för att förbättra levnadsvillkoren för Guatemalas ursprungsbefolkning.

ETT STORT TACK till avgående ordförande Torsten Jansson för allt engagemang och uthållighet genom många år. Torstens erfarenhet kommer fortsatt vara en grundpelare i föreningens arbete. Tack till Björn Engberg som lämnar styrelsen för att axla det viktiga uppdraget som revisor.

Mitt första engagemang i föreningen startade 1983 då jag som 8 åring blev faddervän till Malin (Pumans dotter) på Jord och Frihet. Min första resa gjorde jag till Mexico 1996 och har därefter gjort återkommande besök i Mexico och Guatemala. En resa ny till Yalambojoch står nu högt upp på Att-göra-listan.

En av de saker jag vill driva i föreningen är att vi ska bli mer digitala. En början är en ny hemsida.

Vi kan alla hjälpas åt genom att dela inlägg i våra kanaler. Gå med i vår Facebook grupp!
Vi behöver flera faddrar. Vi behöver bli flera medlemmar.
Här följer lite tips:

*Värva en vän, endast 200 kr i medlemsavgift om året
*Ge bort ett medlemskap till någon som fyller år
*Låt din klass/ förening / dansgrupp/ arbetsplats bli fadder för ett barn i förskola.
*Företagare! – Ge personalgåvor i form av donationer / medlemskap
*Gör som Alexandra Loonin i Malmö: Skapa en insamling på fb. Alexandras vänner samlade tillsammans ihop 15 000 kr!

STYRELSE & FUNKTIONÄRER 2019

Ordförande
Anna Calo
Lindholm Östra flygeln
635 04  ESKILSTUNA
0768-853227
anna.calo@live.se

Kassör
Jan Angner
Alkärrsgatan 24
603 80 NORRKÖPING
0768-465570
jan1@angner.se

Sekreterare
Eva Holm                                                
Alkärrsgatan 24
603 80 NORRKÖPING
0709-9146897
eva.holm@angner.se

Ledamöter

Fadderansvarig
Malin Linné
c/o Rutstam
Ibsengatan 82
168 47  BROMMA
073 – 971 76 63
malin.linne@hotmail.com

Hemsidan
Tord Söderberg
Lindholm Östra flygeln
635 04  ESKILSTUNA
0706-207946
tord@a2t.se

Maria Troive
Fleringe Lickedarve
624 60 LÄRBRO
0730-294404
mtroive@gmail.com

Suppleanter                               

Torsten Jansson
Västerviksgatan14
745 62 ENKÖPING
0171-214 26, 0704-057178 (MayaNytt)
torsten_jansson@hotmail.com

Ulla Åmand
Lindhem
504 92 HEDARED
033-24 2056, 0702-314292
uamand@yahoo.se

Revisorer

Janos Szemler   
Hagvägen 5
616 90 ÅBY
073-412 6228

Björn Engberg
Fabriksgatan 3
745 32  ENKÖPING
070-3206596
perubjorn@hotmail.com

Valberedningen

Kristina Szemler
Hagvägen 5
616 90 ÅBY
k_szemler@hotmail.com
0736 19 13 25

Monica Åberg

Redaktör MayaNytt

Elin Pettersson
Långgatan 29
514 92 UDDEBO
073-991 69 38
elinpetter@hotmail.com

Koordinatör

Per Bylund Andersen
Apartado Postal #4
Huehuetenago
Guatemala
07761024896, +50250684163
per@cnl.nu


Senast uppdaterad 20 maj, 2019