CNL

Ekonomi


Allt går till verksamheten

Föreningens verksamhet i Yalambojoch baseras till största delen på regelbundna bidrag från ca 250 enskilda givare och ”systerskolor”.

CNL har en hög verkningsgrad för biståndet då vår administration i Sverige är helt ideell. De kostnader vi har som inte direkt kommer verksamheten i Guatemala till del är föreningens administration i Sverige (porto, bankavgifter, resor till styrelsemöten), information i Sverige i form av tidningen MayaNytt (tryck, layout och porto) och Per Bylunds resor till/från Guatemala), sammantaget ca 50 tkr. Om vi ett ”normalår” samlar in ca 600 tkr blir verkningsgraden >90%.

Då och då ansöker vi, och får, större bidrag från företag och stiftelser. Att hålla föredrag för organisationer och föreningar är också ett sätt att få in medel. Beställ gärna en föreläsning till din förening!

Läs våra berättelser om hur föreningen använder insamlade medel.


Senast uppdaterad 21 januari, 2021