CNL

Föreningen


Föreningen Colchaj Nac Luum, CNL, har sedan 1982 arbetat för att hjälpa en del av ursprungsbefolkningen i Guatemala. Fram till 1996 handlade det om flyktinghjälp i Chiapas i Mexiko och därefter med återuppbyggnad av deras hemby Yalambojoch i nordvästra Guatemala.

Det som gjort detta omfattande arbete möjligt är föreningens faddrar, systerskolor och andra givare i Sverige.

De flyktingar som valde att stanna kvar i Mexiko sedan fredsavtalet tecknats i Guatemala 1996 klarar sig nu på egen hand och reder sig i de flesta fall riktigt bra, tack vare den hjälp de fick under den svåra tiden som flyktingar.

Efter ett omfattande arbete med att bygga upp den delvis raserade och hårt nedslitna byn Yalambojoch är vårt arbete nu huvudsakligen inriktat på utbildning. Därför går merparten av vår budget till förskolan, högstadieskolan, textilverkstaden och biblioteket. Underhåll av alla skollokaler kostar också en hel del.

Styrelsen i Sverige arbetar helt ideellt, några arvoden betalas inte ut. Vår koordinatör i Yalambojoch Per Bylund Andersen avlönas av föreningen.
Föreningen är nu i en fas där ett lokalt övertagande av byns kultur- och utbildningscentrum blir alltmer aktuellt. Men tiden är ännu inte mogen för detta. Den lokala föreningen Awum Te har ännu inte den stabilitet som krävs. Kunskapsnivån måste höjas och ekonomin förbättras innan vi på ett ansvarsfullt sätt kan lämna över ansvaret. Därför fortsätter vårt arbete några år till och vara inriktat på att stärka de lokala krafterna i byn.


Senast uppdaterad 6 maj, 2019