CNL

Ge bidragCNL, plusgiro 22 30 51-4

Allt går till verksamheten

Föreningens verksamhet i Yalambojoch baseras till största delen på regelbundna bidrag från ca 250 enskilda givare och ”systerskolor”.

CNL har en hög verkningsgrad för biståndet då vår administration i Sverige är helt ideell. De kostnader vi har som inte direkt kommer verksamheten i Guatemala till del är föreningens administration i Sverige (porto, bankavgifter, resor till styrelsemöten), information i Sverige i form av tidningen MayaNytt (tryck, layout och porto) och Per Bylunds resor till/från Guatemala), sammantaget ca 50 tkr. Om vi ett ”normalår” samlar in ca 600 tkr blir verkningsgraden >90%.

Då och då ansöker vi, och får, större bidrag från företag och stiftelser. Att hålla föredrag för organisationer och föreningar är också ett sätt att få in medel. Beställ gärna en föreläsning till din förening!

Systerskolor

Föreningen har en mängd systerskolor runt om i Sverige som årligen bidrar med insamlade medel från aktiviteter som sponsorlopp, operation dagsverke, basarer och liknande. Per besöker regelbundet våra systerskolor och berättar om livet i Yalambojoch.

Enskilda givare

Bidrag från enskilda givare inkommer som medlemsavgift, fadderbidrag och gåvor. De flesta ger bidrag månatligt. Ibland vill givare att deras pengar ska gå till något speciellt ändamål. Det kan vi hantera om mängden sådana önskemål är måttlig. Vi måste ha en frihet att använda våra medel där de behövs till allas bästa. En del ändamål är nödvändiga men kanske inte så ”glamorösa” (laga tak, betala elräkning, lön till personal på plats…).

Man kan automatisera sitt bidragsgivande om man vill. Tidigare hade vi autogiro som möjlighet men numera går det inte att ansluta nya givare (de som har sådana fortsätter). I stället kan vi erbjuda ett väl så bra alternativ: Automatisk banköverföring. Givaren ber sin bank göra en månatlig överföring av valfritt belopp till CNL, plusgiro 22 30 51-4. Nackdelen med automatisk banköverföring är att inkommet belopp redovisas för oss utan namn. Men det kommer vi runt genom att tilldela varje givare ett unikt öresbelopp som givaren lägger till månadsbeloppet. Vill Du starta automatisk banköverföring.
Kontakta kassören, jan1@angner.se.

Fadder

Du kan bli fadder för ett barn i byn. Du är då ”ideell fadder” i den meningen att inbetalade bidrag går till vår gemensamma verksamhet och kommer alla barn till del. Du får som fadder bild och information om barnet. Förr om åren kunde man skicka små presenter och brev till fadderbarnet, men det går numera inte då posten i Guatemala har kollapsat. Man kan dock mejla till Per Bylund Andersen, per@cnl.nu, på svenska eller spanska. Han vidarebefordrar då innehållet till barnet.

Värva dina vänner!

Vill Du göra en insats för föreningen utan att ta på dig ett fast uppdrag så kan Du personligen värva en givare i Din bekantskapskrets. Det har visat sig att personlig påverkan av dem man känner har högre sannolikhet att lyckas än allmänna utskick. Berätta om CNL och ge dem ett eller flera ex av MayaNytt. Beställ exemplar av tidningen från oss, info@cnl.nu eller skicka uppgifter, så sänder vi tidningen till personen i fråga (vi har överexemplar även av gamla nummer).

SIDA

Sedan start på 1990-talet har vi av och till ansökt och fått bidrag från SIDA via ramorganisationen Forum Syd. I början som volontärsbidrag för vår anställde i byn och projektbidrag för de stora infrastruktursatsningarna efter freden i Guatemala 1997. Då byggde vi många enkla hus för återvändande bybor. Inriktningen på Sveriges bistånd har de senaste tio åren ändrats från infrastruktur till demokrati och utbildning. Vår senaste bidragsomgång var till utbildning för högstadieelever i byn. Tyvärr har ansökningskraven via Forum Syd blivit orimligt komplicerade, byråkratiska och arbetskrävande för en liten organisation av vår storlek varför vi 2017 beslutade att inte längre söka medel via Forum Syd utan förlita oss på egna krafter.


Senast uppdaterad 6 maj, 2019