CNL

Bli medlemSkicka ett mejl till kassören Jan Angner jan1@angner.se eller betala in 200 kronor på CNL:s Plusgiro 22 30 51-4. Märk betalningen med ”Medlemsavgift” och kontaktuppgifter.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften till föreningen är per år 200:- fr o m 2019. Medlemsavgiften går till vår verksamhet, precis som andra bidrag. CNL är en demokratiskt uppbyggd förening och som sådan styrs den av medlemmarna. Vid årsmöte är det medlemmarna som beviljar ansvarsfrihet, väljer styrelse och bestämmer föreningens inriktning. Det är därför viktigt att föreningen har registrerade medlemmar, men man kan vara bidragsgivare utan att vara medlem.


Senast uppdaterad 20 maj, 2019